ReadyPlanet.com


ที่ที่ข่ายงานชุมชนไม่น่าจะไป: E-commerce อ้างว่าเชื่อมช่องว่างระหว่างเขตชนบทกับบุรีในประเทศจีน


Yangshuo, หมู่บ้าน Dragon Pool, สระว่ายน้ำรูปโดย Arian Zwegers ด้วยกันใช้ภายใต้ใบอนุญาต CC BY 2.0

|

เสียงสถานที่เพิ่มขึ้น (RV) ความแข็งแรงร่วมมือกับดักสมาคมเพื่อการสื่อสารขั้นสูง (APC) ซึ่งผลิต 2018 Global Information Society Watch (GISWatch) แห่งเน้นวงจรข่ายชุมชนสถานที่กำหนดดำรงฐานะ 1C;เครือข่ายการสื่อสารที่สร้างขึ้นถือครองดำเนินการกับใช้งานโดยกลางเมืองในแนวทางที่มีส่วนร่วมกับเปิดกว้าง 1D ในที่อีกหลายเดือนข้างหน้า RV จักเผยแพร่เสนอรุ่นแดนอีกครั้งโดยเน้นข่ายงานชุมชนที่หลากหลายจากทั่วโลก

|

รายงานด้าวนี้จารึกโดย สั่งของ taobao ฮัดสันล็อกเก็ตขนมจากเครือข่าย Danwei ด้วยกัน Media Monitor สำหรับสุภาพสตรีโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ GISWatch เพื่อที่จะรับกล่าวฉบับเติบโตซึ่งมีอยู่ภายใต้ใบอนุญาต CC BY 4.0

|

เรื่องครอบคลุมข้ามชาติของเมืองจีนจำนวนมากคว้ามุ่งเน้นไปที่หลักการและ pracเครื่องใช้ไม้สอยที่ข้องแวะกับชิ้นที่เกิดขึ้นออนไลน์มากกว่าส่วนประกอบพื้นฐานที่ทำให้การเชื่อมต่อพวกนั้นเป็นไปได้เสียแต่ว่าตั้งแต่กลางปี ??1990 เมื่อรัฐบาลกลางๆของแดนเริ่มเชื่อมเครือข่ายข่าวสารของบุรีใหญ่แหล่สิบบุรีจีนได้มานำผู้คนเข้ามาออนไลน์ยิ่งกว่าประเทศอื่น ๆ ที่โลก

|

เนื้อความในประเทศกำลังเจริญหลายสถานที่ยังคงมี 1C; digital divide1D;ระหว่างคหบดีกับคนจนในประเทศจีนคนที่พานพบมากแรงกล้าในบ้านนอกและทว่าปักกิ่ง 19 จักมีคำประกาศิตเล็กน้อยมอบกับ กองกลาง ของแว่นแคว้นที่ครองภาคโทรคมนาคมในประเทศ แต่ก็มีความล่าช้าในงานสร้างโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมระยะทางไกลแห่งหนจำเป็นแห่งการทำเอาประชาชนถิ่นที่อยู่ห่างไกลและยากจนที่สุดเข้าสู่สมัยดิจิทัล

|

ในโปร่งใสประเทศประชาชนที่ด้อยโอกาสอาจจะต้องเจอกับความต้องการผ่านการตั้งค่าเครือข่ายแห่งหนเป็นเจ้าของที่สาธารณะซึ่งสามารถบอกราคาระดับเริ่มต้นที่ถูกกว่าและการกำทีดราคาแห่งโปร่งใสกระทั่ง บริษัท เอกชนประการที่พบพานในทูลเมื่อวันที่ 40ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เป็นเจ้าของที่โล่งแจ้งในประเทศสหรัฐอเมริกาเผยแพร่โดยศูนย์ Berkman Klein ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 19 แห่งหนอินเทอร์เน็ตและเข้าผู้เข้าคน

|

อย่างไรก็ตามแนวทางการกำกับสอดส่องของ China19 กันองค์กรสถานที่สำคัญนอกขอบเขตของรัฐเหตุฉะนี้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมของประเทศชาติและ e11 ที่มีสิทธิ์การสงเคราะห์จากรัฐ บริษัท การค้าจึงคัดใช้ (ไหมพอใจ) ซึ่งครอบครองเครือข่ายสรรพสิ่งชุมชนนี่สำเร็จถามว่าพวกเขาอีกต่างหากมีการทดแทนที่เพียงพอสำหรับการเข้าถึงและข้อได้เปรียบของวงจรข่ายดังกล่าวไหม

|

นโยบายกับภูมิหลังทางการเมือง

|

China19;บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกข้างการสื่อสารโทรคมนาคมแห่งท้ายที่สุดจักถูกควบคุมโดย กงสี ของรัฐสี่ที่ 13ไชควรจะโมบายไชควรยูนิคเบียดบังไชควรเทเลคอมด้วยกันเครือข่ายการแพร่ภาพของประเทศจีนที่เล็กมากกว่าเต็มแรง 13อำนาจอธิปไตยและความมั่นคงของด้าว

|

ในพรรษา 2558 สภาที่รัฐจับโดยนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงกล่าวว่าเมืองจีนจะลงทุนประมาณ 140,000 กล้อนหยวน (20.9 พันล้านเครื่องราชอิสริยาภรณ์สหรัฐ) ในชันษา 2563 เพื่อขยายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ 98%จาก 500,000 ด้าวของหมู่บ้านการปกครองแต่อันต่าง ๆ มิได้เรื่องง่าย

|

การปฏิรูปแห่งช่วงตีนทศวรรษ 1990 ทำลายการรัดขาดอย่างมีประสิทธิภาพสรรพสิ่ง China Telecom 19 ซึ่งการคลายบริการในบ้านนอกได้รับความเอื้อเฟื้อจากสำนักงานสาขาในเมืองที่เอากำไรได้มาโคนว่า

|

ตอนนี้ บริษัท สรรพสิ่งรัฐที่ได้รับมอบหมายในงานสร้างชนบทอีกต่างหากแข่งขันกันเองกับอยู่ภายใต้เป้าหมายเพื่อผลตอบแทนและตำแหน่งการเติบโตแห่งหนกำหนดโดยองค์การกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจของ China19ความขัดแย้งที่นโยบายเหล่านี้เป็นสาเหตุของช่องว่างในงานรุกอินเทอร์เน็ตระหว่างเมืองและบ้านนอกเนื่องจากศูนย์ปฏิรูปเมืองที่ประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแห่งมีอยู่เปิดโอกาสในการทำกำไรที่ถูกกระทั่ง

|

แม้ว่าอัตรางานใช้อินเทอร์เน็ตของเมืองจีน% ในปี 2560 การรุกในเขตเมือง (71%) อยู่สถานที่ประมาณสองเท่าของอัตราชนบท (35.4%)ระยะระหว่างจุดทั้งสองฉิวเฉียว 36 เปอร์เซ็นต์นั้นมากกว่าสองเท่าของแต้ม 14 เปอร์เซ็นต์ที่บันทึกไว้ในปี 2548 และจากกลางเมืองจีน 611 ล้านมนุชที่ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตนั้น 62.4% เป็นชาวชนบท

|

Urban China รูปภาพโดย Jo. ใช้ภายใต้ใบอนุญาต CC BY 2.0

|

ชิ้นนี้ดูเหมือนจะเน้นช่องว่างมากกว่าเต็มไปด้วยเครือข่ายที่ถือครองโดยชุมชน เสียแต่ว่าหลายปัจจัยในประเทศประเทศจีนทำงานกับแนวทางนี้รวมถึงกลไกการกำทีดราคาทึบแสงสำหรับเงินปากถุงที่เรียกหยุดโดยผู้ประกอบการแห่งสำคัญสำหรับปรปักษ์ 19 การใช้เครือข่ายของพวกเขารัฐบาลกลางๆในทุกเนื้อความมากกว่าการแนะนำตัวคู่แข่งรายใหม่ณปี 2558 ผู้ให้บริการหลักไม่ผิดบังคับให้แบ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายของพวกเขาที่ China Tower Corp เพื่อหลีกเลี่ยงการซ้ำของโครงสร้างพื้นฐานทำให้รุ่งเรืองขึ้นที่เป็นผลมาจากการแข่งขัน Insofar เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้พบว่าอ้วนเกี่ยวข้องกับข่ายงานชุมชน

|


| รูปที่ 1: การเจาะอินเทอร์เน็ตของจีนในปี 2548-2560

|

การพัฒนา 1C; e-commerce ในชนบท 1D;

|

พร้อมด้วยการสร้างวงจรข่ายที่เป็นเจ้าของที่สาธารณะอย่างกว้างขวางไม่น่าเป็นไปได้ด้วยเหตุที่นโยบายของรัฐบาล eสิบเอ็ด บริษัท การค้าได้มาพยายามที่จะสร้างตัวเองแห่งฐานะผู้ช่วยให้รอดทางอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งพื้นที่ชนบทไกลลิบของ China19- ความพยายามของ บริษัท เหล่านี้มีสิทธิ์การเปิดตัวรายการ Alibaba ชนบทของ Alibaba19 เปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2557 เพื่อปรับปรุงการเจาะตลาดนอกเมืองสำหรับ Taobao.com ซึ่งเป็นตลาดออนไลน์ที่สามารถเปรียบเทียบได้กับดัก Amazon.com (สามารถแปลความภาษาจีนสำหรับ Taobao ??ได้เก็ง 1C; ล่าสัตว์ต่อรอง 1D;.)

|

อาลีบาบาคว้าวางกรอบไดรฟ์นี้เป็นโปรแกรมที่มีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้อาศัยในชนบทของ China19 และผลสถานที่ดีเยี่ยมโปรแกรมนี้ได้รวบรวมวางมากมายความสนใจริมบวกจากตัวนำต่างประเทศที่มีหัวข้อความเช่น 1C เมื่อความยากจน, China19; s 18; Taobao village19; ได้พบชีพการสร้างบรรทัดเล็ก ๆ สำหรับอินเทอร์เน็ต 1D;.

|

คำกล่าวสื่อของชาวจีนในเขตชนบท Taobao บ่อยครั้งสะท้อนถึงข้อความที่แบ่งมาบางส่วนมาจากเรื่องที่ตีพิมพ์โดยสำนักข่าวซินหัวของ China19:

|

Rural Taobao ต้องคดีพยายามอันสุดขอบของอาลีบาบาในงานเปลี่ยนผู้อยู่อาศัยในที่ชนบทหลายร้อยล้านคนแบ่งออกเป็นผู้ซื้อกับผู้ขายออนไลน์นอกจากนี้อีกต่างหากเน้นย้ำถึงประสิทธิภาพของ e11 การค้าเพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและขจัดความยากจนในประเทศลำบาก

|

ณ เดือนเดือนธันวาคม 2560 บริษัท กล่าวว่าได้ลงทุนประมาณ 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสร้างศูนย์กลางบริการ 30,000 แห่งทั่วประเทศเมืองจีนเพื่อให้สามารถส่งให้ได้เร็วขึ้นไปและอนุญาตจ่ายชาวบ้านเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้โกร๋งเกร๋งหรือไม่มีเลยแพลตฟอร์มการช็อปปิ้ง Taobao และได้สมรู้ร่วมคิดกับรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อให้สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์และงานฝึกอบรมวิธีการใช้คืนอินเทอร์เน็ตและการชำระเงินออนไลน์ได้ง่ายขึ้นไป

|

อาลีบาบาได้พยายามชนิดพิเศษเพื่อบอกเล่าชนบท Taobao เช่นกันผู้ก่อตั้งในชนบทของสินค้าท้องถิ่นกับดักผู้ซื้อที่มีศักยภาพในประเทศจีน 19 บุรีที่ร่ำรวยกับมีประชากรเติบโต 13;แทนการเข้าถึงท้องตลาดที่เครือข่ายแห่งเป็นเจ้าของชุมชนสมรรถให้ได้ตามที่พวกเขาเชื่อมโยงที่โล่งแจ้งที่ด้อยโอกาสเข้ากับอินเทอร์เน็ตในประเทศกับนอกขอบเขต

|

วิดีโอที่ผลิตเพราะอาลีบาบาแสดงเรื่องราวการบรรลุเช่นเดียวกับผู้ขายเทอร์คอยน์หนึ่งมนุชจากหมู่บ้านหนึ่งที่จังหวัดหูเป่ย1C; ตั้งแต่เริ่มแรกร้าน Taobao แทนที่จะเป็นเด็กวัยรุ่นเพียงไม่กี่ทอผ้าคนที่อาศัยอยู่ในมาตุภูมิตอนนี้คนหนุ่มสาว don19 เปล่าออกไปจัดการนอกเมือง 1D;เธอพูดในวิดีโอเดียวการพัฒนานั้นสอดคล้องกับจุดหมายปลายทางของรัฐบาลกลางในที่การชะลอการย้ายถิ่นจากต่างจังหวัดไปยังเมืองใหญ่ ๆ ซึ่งทิ้งพลเมืองที่เปราะบางสิ่งของผู้สูงอายุและเด็ก

|

การเชื่อมโยงระหว่างโครงการของ Alibaba19 และประเทศชาติจุดยืนของ Council19 ด้วยว่าชนบทที่ประกอบด้วยเครือข่ายมากขึ้นถือสิทธิ์การสนับสนุนอย่างเป็นทางการณปี 2015 เมื่อ Zhang Gaoli จากนั้นรองนายกรัฐมนตรีภายใต้ Li เข้าเยี่ยมชม 1C; Taobao village1D; ซึ่ง Alibaba กำหนดโดยใช้กฎเกณฑ์สามข้อต่อจากไปนี้:

|
    |
  1. ผู้อาศัยเริ่มใช้อีคอมเมิร์ซเพราะว่าริเริ่มขนมจากงานชดใช้ Taobao เป็นสำคัญ
  2. |
  3. ปริมาณธุรกรรมอีคอมเมิร์ซประจำปีทั้งเพอย่างน้อย สิบ โล้นยอม (USD1.5 โล้น).
  4. |
  5. อย่างน้อย 10% สรรพสิ่งครอบครัวในหมู่บ้านมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันณ e11 การค้าขายหรือไม่ก็ร้านรวงออนไลน์แห่งหนดึงขึ้นใช้งานอย่างน้อย 100 ร้านค้าถกโดยคนเดินดิน
  6. |
|

ติดตามการเสนอสิ่งของสื่อภาคของงานลงมาแวะเยี่ยมของเขาจางๆ 1C ชื่นชมซ้ำด้วยกันซ้ำ 1D;กรรมวิธีที่ราษฎร 19;รายได้พอกพูนด้วยกันคุณภาพชีวิตสิ่งของเขาทั้งหลายพอกพูนดังที่การใช้คืน Taobao

|

มีข้อสงสัยทีละน้อยๆว่าที่ปี 2559 หมวดเท้าหน้าที่ประชุมแห่งหนประเทศเพื่อที่จะการปลดเปลื้องกับปรับปรุงความยากจนข้นแค้นและโฮสต์สิ่งของหน่วยงานรัฐบาลชั้นนำร่วมมือคลอดหลักการแห่งมุ่งหวังแบ่งออกประกอบด้วยงานสร้าง 60,000 1C; eสิบเอ็ด; ที่ทำการทำให้หลุดพ้นความยากแค้นเพื่อจะการซื้อขาย 1D;แห่งอรรธสรรพสิ่งหมู่บ้านที่ขัดสนสรรพสิ่ง China19 รวมถึงสี่เท่าสิ่งของ e11 ยอดขายเชิงพาณิชย์เนื่องด้วยหมู่บ้านแห่งเขตชนบทสถานที่ขัดสนที่พรรษา 2020 กับณพรรษา 2020 ก็มีความสำคัญทางการเมืองอีกด้วยด้วยการขจัดความแร้นแค้นที่บ้านนอกทั้งสิ้นทั่วราชอาณาจักร

|

นอกจากนี้ณพรรษา 2559 ธนาคารโลกและอาลีบาบาได้ลงลายมือชื่อที่ข้อกำหนดเกี่ยวกับ 1C ความร่วมแรงร่วมใจที่การค้นคว้าวิจัยปรากฏการณ์หมู่บ้าน Taobao1D ซึ่งธนาคารดังกล่าวประกอบด้วยวัตถุประสงค์เพื่อผลิตความฉลาดด้วย1C อีฉันปรารถนาตวาดจะสามารถเอื้อเฟื้อหมู่บ้านในเนื้อที่ขัดสนและไกลลิบในประเทศประเทศจีนปันออกตกเป็นหมู่บ้าน Tabao ด้วยกับลุ้นยกสถานภาพตัวเองปันออกพ้นจากความยากจน 1D;แม้แต่สหประชาชาติอีกต่างหากได้ให้การรับรองตัวเองณชันษาต่อไปพอมีการจัดสรรเงินจำนวน 200 โล้นเหรียญตราสหรัฐด้วยว่างานก่อสร้างชนบท e11 ส่วนประกอบพื้นฐานข้างการขายแห่งมณฑลเสฉวนมณฑลส่านซีด้วยกันหนิงเสียหลักี่ย

|

แต่ ณ ปลายปี 2560 อาลีบาบารายงานว่าประกอบด้วยเพียง 2,118 หมู่บ้านเท่านั้นแห่งมีร้านค้าและยอดขายพอที่จะมีคุณสมบัติครอบครอง 1C; Taobao village1D;13;ประมาณหนึ่งสถานที่สำหรับศูนย์บริการ 14 ที่ซึ่งเสนอความเป็นจริงที่น้อยลงบนเมทนีสำหรับผู้ประกอบการในชนบทส่วนใหญ่สถานที่มองหาโอกาสมุขธุรกิจที่ดีขึ้นผ่านโครงการในที่ชนบทที่ทำโดย e11 หุ้นส่วน การค้า

|

เรื่องราวเล่าเรื่องYu Xueyi

|

บทวิจารณ์ที่สูงที่สุดจนกระทั่งปัจจุบันของโครงการขยายชนบทสิ่งของ Alibaba19 นั้นมาจาก Yu Xueyi ซึ่งในพรรษา 2560 ได้ลาออกจากการทำงานกับ Taobao ในบ้านนอกหลังจากสองพรรษาที่ดำเนินกิจการโลจิสติกส์ด้วยอาลีบาบาในหมู่บ้าน Yongning ซึ่งตั้งอยู่ณหนึ่งในพาราที่ยากจนสุดโต่งของจังหวัด Anhui ในประเทศ

|

ณบทความของ Sixth Tone เว็บไซต์ข้อมูลภาษาอังกฤษที่เป็นสรรพสิ่งรัฐผู้อ่านแห่งหนมีเรื่องราวแห่งมุ่งเน้นเรื่องเล่าส่วนตัว Yu เขียนว่านกเขาได้ลงนามณการเป็นแนวร่วมในท้องถิ่นสำหรับชนบท Taobao ในชันษา 2015 เมื่อรัฐบาลท้องถิ่นประกาศว่าได้ตกลงที่จะจัดการกับอาลีบาบาโดยเรียกร้องว่าจะหนุนการใช้จ่ายสรรพสิ่งผู้บริโภค/ p> |

รัฐบาลจัดให้มีการเช่าฟรีเนื้อที่ในใจกลางเมืองและอาลีบาบาบริจาคคอมพิวเตอร์เฟอร์นิเจอร์และโทรทัศน์จอแบนให้กับ Yu ซึ่งครอบครองมอบหมายให้จัดส่งหีบห่อไปยังที่อยู่ในชนบทแห่งเข้าถึงยากแต่รายการดังกล่าวได้เสียการอุทธรณ์เมื่อยูมองเห็นว่าไม่สามารถทำตามคำสัญญาณการเชื่อมโยงคนค้าขายในชนบทกับเมืองที่รุ่งเรืองของ China19

|

1C แม้ว่าเรือแพลตฟอร์มจะโฆษณาตัวอย่างของสามัญชนการทำเงินโดยการขายเมี่ยงส้มหรือยาสมุนไพรปันออกกับเมืองในความเป็นจริงตัวอย่างเหล่านี้ส่วนใหญ่ครอบครองเพียงการการโฆษณาที่ต้องเลิกล้มโดยรัฐบาลท้องถิ่นด้วยเสียงชอบของชนบท Taobao, 1D;หยูเขียน

|

บัญชีของ Yu19 ยังค้นหาการทบทวนการหาความรู้ทางวิชาการในปี 2560 ที่ตีพิมพ์ในวารสารรายไตรมาส China Perspectives ซึ่งพบดุประสบการณ์ธารณะของ eสิบเอ็ด ในชนบทชุดการค้าเป็นผู้ฆ่ามากขึ้นการหาความรู้ที่อวดอ้างถึงแห่งการสืบสวนพบแหวผู้ค้าปลีกออนไลน์ในที่ชนบทในประเทศจีนมักถูกลอกเลียนแบบอย่างรวดเร็วเนื่องจากส่วนมากไม่สมรรถเสนอผลิตผลที่ไม่ซ้ำซ้อนได้คล่อง 13สถานการณ์แห่งมักจะนำไปสู่การลดอัตรากำไรขั้นที่หนึ่งอย่างรวดเร็วกับทำลายธุรกิจเหล่านั้น 19;การพัฒนาชนิดยั่งยืน

|

หยูอีกต่างหากวิพากษ์วิจารณ์การแยกบ้านนอกของ Taobao ขนมจากสาขาอื่น ๆ ของเครือข่ายการขายของ Alibaba19; eสิบเอ็ด; Alibaba19 ชี้ให้เห็นดุหากคนค้าขายในต่างจังหวัดต้องการเปิดบัญชีกับ Tmall.com 13;แพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่สูงขึ้นขีดคั่นเป้าหมายเจียรที่ China19;พวกเขาจะจำเป็นต้องจ่ายเงินมัดจำจำนวน 200,000 หยวน (29,830 ดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเกินความเป็นเจ้าของร้านค้าส่วนมาก

|

ประสบการณ์สิ่งของหมู่บ้าน Yu19 อาจจะคล้ายกับมาตรฐานมากกว่าความสำเร็จที่ได้รับโดยไม่กี่พันหมู่บ้าน Taobao ได้รับการยอมรับแห่งปี 2017 นอกจากนี้ยูทิลิทุบ้สรรพสิ่งหมู่บ้าน Taobao ในงานแก้ไขช่องไฟความมั่งคั่งระหว่างต่างจังหวัดและเมืองจีนเป็นที่น่าสงสัย

|

การศึกษาจากรายการหมู่บ้านดังที่กล่าวมาแล้วจากชันษา 2013ถึงปี 2558 พบแหวกว่า 90% ตั้งอยู่ในธานีชายฝั่งมหรรณพตะวันออกแห่งมีการพัฒนาสมบูรณ์การคำนวณอย่างรวดเร็วส่งหมายเรียกเลขที่เผยแพร่โดยอาลีบาบาในปี 2017 แสดงบุรีเหล่านั้น 19ส่วนแบ่งของหมู่บ้าน Taobao สถานที่ 96%

|

จังหวัดชายทะเลเหล่านี้เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่โย่งที่สุดสรรพสิ่งการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองจีน 19 และส่วนประกอบพื้นฐานที่เกิดขึ้นในตอนไม่หูกทศวรรษที่ผ่านมาและคงจะไม่น่าแปลกใจพ้นที่ค่าถัวเฉลี่ยอัตราการเจาะอินเทอร์เน็ตมากกว่า 60% ที่การนับครั้งล่าสุด

|

นั้นอยู่นอกเหนือระดับชาติอย่างสะดวกสบายในขณะที่อัตรางานรุกทางอินเทอร์เน็ตของมณฑลอานฮุยที่ Yu19 สิงสู่ที่ 44% อยู่ในที่อันดับที่ 26 ขนมจาก 31 เขตการปกครองและมีเช่น 33 หมู่บ้าน Taobao ที่ตั้งอยู่ในเขตที่รัฐบาลกลางๆยอมรับว่าเป็นพื้นที่ที่มีความหมายในการทำให้หลุดพ้นและพัฒนาความยากจนข้นแค้นซึ่งมีทั้งหมด 933 สถานที่

|

ตัวเลขเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าระบบแห่ง บริษัท เอกชนสร้างขึ้นไปนั้นเพื่อดึงขึ้นใช้งานการรุกของ e11 ที่มากขึ้นการค้าขายในชนบทตรงนั้นไม่น่าเป็นไปได้ที่จะจัดหายาเสพติดครอบจักรวาลประเภทความยากจนสถานที่ปักกิ่งต้องการสุดท้ายนี้เขาก็เลิกทำงานเพื่อชนบท Taobao ด้วยกันกลับสู่การค้าขายก่อนหน้าของเขานั่นคือการเลี้ยงกระต่าย

|

ข้อสรุป

|

การเปลี่ยนแปลงของ China19ขนมจากระบบเศรษฐกิจที่วางแผนเก็บจากส่วนกลางไปสู่ระบบสถานที่มุ่งเน้นการตลาดมากขึ้นซึ่งภาคเอกชนได้รับอนุญาตแบ่งออกเติบโตในโปร่งใสภาคส่วนทำเอาคนหลายร้อยล้านคนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนข้นแค้นอย่างไรก็ตามเป็นที่ยอมรับตลอดในประเทศจีนและจากผู้สังเกตการณ์ภายนอกในช่วงไม่กี่ทอผ้าปีที่ผ่านมามีหลักพยานมากมายที่ชี้ให้เห็นว่าการถอนตัวของการปรับปรุงทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้ไม่ผิดถอนออกจรนานแล้ว

|

แม่นมั่นเมื่อธนาคารโลกประกาศข้อกติกาความร่วมมือกับอาลีบาบาณปี 2559 ยอมรับตวาด 1C ผู้คนจำนวนมากของโลก 19 ยังคงไม่ตั้งแถวและ can19 ไม่ร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยกรรมวิธีที่มีความหมายใด ๆ 13;สำหรับประเทศจีนจำนวนนี้ยังคงเป็นครึ่งหนึ่งของประชากร 1D;ข้อแนะแรกและแห่งหนสำคัญที่สุดด้วยว่าการแก้ปัญหาคือ 1C เป็นเหตุให้อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลกด้วยกันราคาไม่แพง 1D;ผู้ตั้งกระทู้ fertileimbecile :: วันที่ลงประกาศ 2020-03-13 13:59:17


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล